centrales electrique

centrales electrique

Historiek In 1911 werd de N.V. 'Centrales Electriques des Flandres' opgericht, die in 1913 de elektriciteitscentrale van Langerbrugge liet bouwen ten behoeve van de groeiende industrie langsheen het Kanaal Gent-Terneuzen. Later wijzigde de naam van het bedrijf in N.V. 'Centrales Electriques des Flandres et du Brabant', vanaf 1956 in 'Ebes' en nog later in 'Electrabel'. Het bedrijf werd uitgebreid tussen 1947-1953 met een nieuwe centrale rechts van de oude gebouwen en in 1957-1958 en 1973-1974. Sinds 1965 werd op de rechter kanaaloever de 'Elektriciteitscentrale Rodenhuize' gebouwd voor de nieuwe industrieterreinen aldaar (onder meer voor Sidmar). Voor meer info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/18439 ยท